Július Koller Aktualizácia 18.1.2008
Biografia     Samostatné výstavy     Kolektívne výstavy     Zastúpenie v zbierkach    Július Koller patrí do generácie umelcov, ktorá sa v priebehu šesťdesiatych rokov pokúsila prekonať dôsledky dlhoročnej kultúrnej izolácie, spôsobenej vojnou a následným obdobím socialistického experimentu, v snahe začleniť naše umenie do aktuálneho európskeho kontextu. V rannej Kollerovej tvorbe sa krížia podnety neo-dadaizmu, pop-artu, vizuálnej poézie i skupinových tendencií — „nového realizmu" a Fluxu. Vzhľadom na budúcnosť je najdôležitejší totálny duch dadaizmu, „duch osvojovania", keď „celý svet je k dispozícii a k tomu, aby bol premenený na umelecké dielo", ako hovorí Ben Vautier. Tento princíp osvojovania, privlastnenia si všetkého ako predmetu umeleckej tvorby, keď „umením je všetko, vrátane ničoho" (Ben), čo umelec zo sveta vyčlení a pomenuje, tento princíp vedie zákonite k „ne-umeniu", k tvorivosti rozptýlenej v anonymite a v každodennom živote. Tieto myšlienky boli pre Kollera a viacerých umelcov jeho generácie na Slovensku (Alex Mlynárčik, Stano Filko, Peter Bartoš, Vladimír Popovič) zjavne príťažlivé a pre ich ďalší umelecký vývoj, najmä v Kollerovom prípade, rozhodujúce. V každom prípade tvoria neodmysliteľné pozadie, na ktorom sa premietnu danosti nášho kultúrneho prostredia a jednotlivé autorské dispozície.
Aurel Hrabušický, 1991

Tvorba tohto neklasického dnes už klasika tzv. „inej" kreativity má podobu nenápadného, mimovoľného, tak trochu kutilského konceptu a intermediálnu povahu: Koller je príležitostne landartistom (keď pri náhodnom stretnutí v prírode organizuje skupinu detí do vlnovky otáznika a sám sa stáva jeho bodkou); fiktívnym čičmianským graffitistom (keď nahrádza čičmiansky ornament univerzálnym kollerovským otáznikom); postmoderným inštalatérom (keď s kolegom Petrom Rónaiom ako dočasné tvorivé duo vymýšľajú spoločnú inštaláciu), oficiálnym umelcom (keď bez bázne a hany vystavuje na „zlopovestnom" Gabčíkove v umení)... Slušne vychovaný Koller, ktorému je, podobne ako čistota výrazových prostriedkov i spojenie „lepšia spoločnosť“ zo zásady cudzie, obyčajne pozvanie neodmieta. Akoby súčasťou jeho „neantropocentrického svetonázoru" bol aj akýsi umelecký ekumenizmus tolerujúci najrozličnejšie prúdy či vlnov(kov)é dĺžky aktuálneho umenia. Práve odlišná umelecká platforma, „iná" planéta je totiž pre ufonauta Kollera výzvou, skvelou príležitosťou komunikovať. A tak sa autor, zdá sa, oveľa lepšie cíti v prostredí amatérskych výtvarníkov či príslušníkov ústretového mainstreamu ako v antológii klasického konceptu. Radšej v medzisvete, ako definitívne „zarámovaný" stiesňujúcou kategóriou umenia.
Petra Hanáková, 2002
Hore

Biografia

1939 Narodil sa 28. mája v Piešťanoch
1959 - 1965 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Absolvoval u profesora Jána Želibského)
od 1990 Vytvára spolu s Petrom Rónaiom a Milanom Adamčiakom združenie Nová vážnosť
2007 august zomrel v Bratislave
Hore

Samostatné výstavy

1965 Park kultúry a oddychu, Bratislava, SR
1967 Galéria mladých, Bratislava, SR
1968 Permanetná demystifikácia 1., 2., V-klub, Bratislava, SR
1969 Antigaléria, Komunálna opravovňa pančúch, Bratislava, SR
1974 Textilné obrazy, Štátny výskumný obraz textilný, Bratislava, SR
1990 Nová vážnosť, Kostol klarisiek, Galéria SFVU, Bratislava, SR
1991 Sondy, SNG, Bratislava, SR
1991 Post-komunikácia, Považská galéria umenia, Žilina, SR
1992 Sondy, Štátna galéria, Banská Bystrica, SR
1993 Hore-dole, Umelecká beseda Slovenska, Bratislava, SR
1995 Subjekty a reality z r. 1968, Galéria Nova, Bratislava, SR
1999 J. K. - Univerzálne futurologické obrazy, Galéria Soga, Bratislava, SR
1999 To, čo sa deje, Štúdio S, Bratislava, SR
1999 Partitúry a znaky, Vlastivedné múzeum, Trebišov, SR
2002 Textextily, Galéria Linea, Bratislava, SR
2002 Cikcaková kultúrna situácia - výber z tvorby J.K., CC Centrum, Bratislava, SR
2003 Július Koller, Kölnischer Kunstverein
2004 Julius Koller - Kontakt, Kunstraum München
2006 Julius Koller / Jiri Kovanda, Index, Stockholm
2007 J.K.U.F.O. - Slovenský inštitút, Praha
Hore

Kolektívne výstavy

1966 Výstava mladých, Moravská galerie, Brno, Slovenská republika
1968 Danuvius, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
1969 VI. Biennale de Paris, Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, Francúzsko
1969 Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom umenia, Bratislava, SR
1970 Polymúzický priestor, Piešťany, Slovenská republika
1970 1. otvorený ateliér, Bratislava, Slovenská republika
1974 Prospective ´74, Museum de Arte Contemporanea, Sao Paulo
1975 The seventies, Centro de Arte z Comunicación, Buenos Aires
1976 Multimedia, Museo de Arte Contemporanea, Sao Paulo
1979 Miejsca i chwile, Galeria Foto-medium-art, Wroclaw, Poľsko
1979 Works and Words, Galeira de Appel, Amsterdam, Holandsko
1982 Bilder aus der Slowakei, Galerie Pragxis, Essen-Kettwig, NSR
1987 Art of Today II., Club of Young Artists, Budapest, Maďarsko
1989 Slovenská fotografia osemdesiatych rokov, Československý rozhlas, Bratislava, SR
1990 Umenie proti totalite, Bratislavaský hrad, Bratislava, Slovenská republika
1990 Slovenská fotografia šesťdesiatych rokov, Dom umenia, Bratislava, SR
1990 Slowakische Kunst heute, Villa Merkel, Esslingen, NSR
1991 Cesty európskej kultúry, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1991 Exteriér 5, Minigolfový areál Štrkovec, Bratislava, Slovenská republika
1991 Umění akce, Galerie Mánes, Praha, Česká republika
1991 Medzipriestory-Interrooms, Kúpele Bardejov, Bardejov, Slovenská republika
1991 Oscilácia, Podunajské múzeum, Komárno, Slovenská republika
1991 Oscilácia, Mucsarnok, Budapešť, Maďarsko
1991 Sen o múzeu, Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
1991 Súčasné slovenské výtvarné umenie, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1992 Festival Transart Communication, Nové Zámky, Slovenská republika
1992 Šedá cihla, Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy-Klenová, Česká republika
1992 Flux Festival + Flux Flags, F. Liszt tér, Budapest, Maďarsko
1992 Sirup ( Junge Kunst aus der Tschechoslowakei), Passinger Fabrik, Mníchov, NSR
1992 Prešparty, Umelecká beseda Slovenska, Bratislava, Slovenská republika
1992 Zwischen Objekt und Installation, Museum am Ostwall, Dortmund, NSR
1993 After the Spring, Museum of Contemporary Art, Sydney, Austrália
1993 Labyrint, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovenská republika
1993 Tajomstvo, Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
1993 2. Ausgang, Ludwig Forum fuer internationale Kunst, Aachen, NSR
1993 1. poschodie, GMB, Bratislava, Slovenská republika
1994 Der Riss im Raum, Martin Gropius Bau, Berlín, NSR
1995 Sen o múzeu? (Umenia 90. rokov), Považská galéria umenia, Žilina, SR
1995 Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, SR
1995 Predtým (Prekročenie hraníc), Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
1996 23. Bienal Internacional Sao Paulo, Pavilhao Ciccillo Matarazzo, Sao Paulo
1997 60/90, Fotoateliér Rembrandt, Bratislava, Slovenská republika
1997 Slovenské výtvarné umenie 1900 - 1997 (stála expozícia), SNG, Bratislava, SR
1997 Mirror of Netland, Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovenská republika
1997 Face a l´histoire, Centre G. Pompidou, Paríž, Francúzsko
1998 Medzisvet, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1998 Installation Project ´98, Art Pool, Budapest, Maďarsko
1998 Súčasná slovenská maľba, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
1999 Art in Central Europe, MUMOK, Wien, Rakúsko
2000 Art in Central Europe, Ludwig Museum, Budapest, Maďarsko
2000 Art in Central Europe, Fundació Miró, Barcelona, Španielsko
2000 Global Conceptualism, MIT List Visual Arts Center, Cambridge / MA
2000 Art in Central Europe, John Hansard Gallery, Southampton
2001 Art in Central Europe , National Gallery, Prag
2001 AUSGETRÄUMT...., Wiener Secession
2003 Wir müssen heute noch ..., Kölnischer Kunstverein
2003 Now What? Dreaming a better world in six parts, BAK, Utrecht
2004 Parallel Actions, Austrian Cultural Forum, New York
2004 Eintritt frei, BAWAG Foundation, Wien
2004 Begegnung auf höchster Ebene Galerie Grita Insam, Wien
2004 COLLECTED VIEWS FROM EAST OR WEST Generali Foundation, Wien
2005 Utopia Station Haus der Kunst, München
2006 Kontakt MUMOK Wien
Hore

Zastúpenie v zbierkach

Slovenská národná galéria, Bratislava
Centre Pompidou, Paris
Generali Foundation, Wien
Muzeum Sztuki in Lodz
Collection of Erste Bank Group
Hore