umenie telegram ufonaut, Stránka autora

Július Koller patrí do generácie umelcov, ktorá sa v priebehu šesťdesiatych rokov pokúsila prekonať dôsledky dlhoročnej kultúrnej izolácie, spôsobenej vojnou a následným obdobím socialistického experimentu, v snahe začleniť naše umenie do aktuálneho európskeho kontextu. (Viac...)