Nová ZOO v Bratislave, Stránka autora

Peter Bartoš je z mnohých hľadísk jednou z ťažiskových postáv neoavantgardného výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. (Viac...)