Rímsky obraz, Stránka autora

Dielo Vladimíra Havrillu sa od konca 60. rokov 20. storočia rozvíja v mnohých – paralelne vedľa seba existujúcich – tematických okruhoch, pričom každý z nich podlieha svojej zákonitosti. Navzájom sa prelínajú, ovplyvňujú a spletajú. (Viac...)