Kresby z jaskyne 2, Stránka autora

V rámci výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia možno Michala Kerna považovať za vzácny solitér. (Viac...)